Mưa phía bên kia núi

|

Mưa từ phía núi mưa về
Em từ phía mộng mà thê thiết lời
Phải lòng chiếc lá khô rơi
Đã nghe thu nhuốm một trời vàng phai
Lặng trong lời gió than dài
Một mai, mai một bóng ai… ngó chừng
Phố phường bỏ phía sau lưng
Mưa đan rối mặt trên từng từng cây
Quạnh hiu ai bỏ chốn này
Để
    xao xác nhớ
                        để
                          ngây ngây buồn
Mưa từ phía núi - mưa nguồn
Từ em giọt nhỏ…
                           mà buông buốt lòng.

                                                            H.MAN