Mùa phố vàng bay

BÍCH NGA |

Tháng tư
mùa phố vàng bay   
hoa sưa đan kín dấu giày năm xưa
Hương Trà người đã về chưa?
rộn ràng phố
nồng nàn sưa Tam Kỳ

về là thêm một lần đi   
dày thêm nỗi nhớ từ ly
ai hoài
tháng tư
xuống phố... chờ ai
Vườn Cừa dệt thảm mà quay quắt lòng
che tay níu giữ làn hương
hoa sưa ướp tóc cho mình nhớ nhau    
hoàng hôn thôi đã úa màu
gọi người
thôi chỉ... nát nhàu chiêm bao
vô thường một đóa
thiên thâu
hương sưa còn đượm
mùa sau còn nồng

Tháng tư khoe sắc mưa vàng    
váy hoa yếm thắm mà lòng tơ vương.