Mùa rạ

|

Ta về đếm sợi nhớ thương
gởi câu lục bát tơ vương ngõ làng
ngỡ như chạm ánh trăng vàng
ao xưa giặt áo nồng nàn hương quê
lối xa em lạc nẻo về
chim chiền chiện hót bên tê sông buồn
ngóng trời bến cũ trăng tuôn
vạnh non nõn bóng giấu khuôn mặt đời
dấu xưa tàn một cuộc chơi
lúng la lúng liếng cũng lời trống không
em đi cải đã lên ngồng
câu thơ ngày cũ cháy lòng còn đâu
thôi em về với nương dâu
vàng ươm mùa rạ bên cầu trăng nghiêng…

                                                 MAI THANH VINH