Mưa thu

|

Phương ấy bây giờ mưa lớn lắm không em?
Và chớp có sáng lòa trên ngực sóng?
Và tiếng sấm có rền vang đêm mộng?
Nghe vỡ òa trong rạo rực tròn căng…
Mưa lại về nhòa nhạt một vầng trăng
Mưa tháng Tám nỉ non lời tình ái
Trăng tím tái đơn phương tình khờ dại
Đẫm lệ nhòa mưa khóc cuộc tình xa…
Kỷ niệm rồi cũng nhòa nhạt phôi pha
Ngày xưa ấy mưa đi qua miền nắng
Ngực núi khát mơ về vầng trăng lạc
Mơ suối nguồn giữa sa mạc hoang vu…
Còn bao điều chưa nói hỡi mưa thu?
Để trăng mãi trôi về miền không tuổi
Trên ngực sóng hạt mưa nào bối rối
Vỡ âm thầm trong rạo rực tròn căng…

                                                    PHỤNG TÚ