Mùa thu đã đi rồi

|

Mùa thu đã đi rồi
Cúc thôi không tím nữa
Nắng vương ngoài cửa sổ
Chẳng còn vàng hanh hao
Mùa thu đã đi rồi
Tóc xanh chưa kịp chải
Em ơi thời con gái
Ngắn hơn lời hẹn hò
Mùa thu đã đi rồi
Gió vườn xưa bổi hổi
Lá rơi chiều mưa bay
Em còn gì để đợi
Mùa thu đã đi rồi!

                           NGÔ THỊ THỤC TRANG