Mùa thu nũng nịu

TỪ DẠ LINH |

Gió đừng cõng nắng về trời
Phía mưa còn đó những lời ru xưa
Giọt buồn rớt nhẹ lưa thưa
Giọt ngâu thủng thẳng đủ vừa lòng nhau.

Lòng riêng nhúng nước. Có nhàu?
Bánh đa nhúng nước. Có đau hạt vàng?
Ta người cõi mộng lang thang
Hỏi vơ hỏi vẩn những đàng có không.

Người đừng lấy thước dò sông
Lỡ mai con nước đổi dòng. Sông đau
Này con mắt liếc. Dao cau
Ca dao đọng lại sắc màu yêu thương.

Sợi tình ngày ấy còn vương
Mùa thu vàng lá để hường môi ai?
Ơ kìa làn tóc thôi bay
Mùa đang làm nũng. Lá lay. Mây trời.

Chiều đang cõng nắng, thu ơi!