Mùa thu ở lại

|

Mùa thu về người có về không?         
Mà hun hút chân cầu nước chảy
Mà nghe gió thì thầm rất thật
Lời yêu thương trúc trắc trầm luân
Mùa thu về người có về không?
Nỗi riêng chung chực chờ cạn tỏ
Đóa lục bình giữa dòng nước xoáy
Em một mình - một mình - ngõ sau
Mùa thu về, mùa thu ở lại
Người chưa về, người vội đi xa...

                                            BÍCH NGA