Mùa thu trong mắt

ĐINH HUYỀN |

Duyên nợ gì tôi buộc mãi mùa thu
Ký ức mang theo suốt thời trai trẻ
Như cơn gió chiều nay rất nhẹ
Thổi vô tình qua vòm lá me bay

Mùa thu tôi mùa thu em cuối ngày
Thoáng ngọn khói trên đồng sau gặt
Vương hương rạ nỗi niềm cay khóe mắt
Chút tàn phai ẩn dấu nét chân mày

Có phải bàn tay khẽ chạm bàn tay
Trong thầm thĩ giấc mơ còn níu giữ
Thu trong vắt màu thu mùa thiếu nữ
Cứ cũ càng mà vẫn cứ tươi nguyên.