Mùa tôi

ĐAMI |

Tôi ở trong mùa tôi rất mực
những mùa buồn bã đến vô duyên
không nhớ thương gì đâu em ạ
đôi khi đói sóng vỗ con thuyền

Có mùa tôi trắng như tóc trắng
bàn tay sấp ngửa những ngón trần
xứ sở hoang mang mờ vệt khói
mùa tôi đục ruỗng cả hình nhân

Tôi ở trong mùa tôi xa ngái
đêm gác tay suông tự hỏi lòng
bao lâu nữa trời um dưỡng khí
bạn bè đầy minh triết bảo thân

Tôi ở trong mùa rưng chờ đợi
đợi chờ chín nẫu ruột gan tôi.