Mưa trái mùa

|

Hình như em đã khác xưa
Những đằm thắm ấy rồi thưa thớt dần
Để bàn chân nhớ bàn chân
Khi xa nhớ mắt lúc gần nhớ môi
Để tôi về với riêng tôi
Xuống sông nhớ sóng lên đồi nhớ sương
Nhớ trăng vàng rớt sau vườn
Tàn đêm còn thoảng mùi hương ngọt ngào
Mở bàn tay giấu chiêm bao
Thử xem chút mộng đêm nào phai chưa
Hình như em đã khác xưa
Hình như tôi - một ngày mưa bắt đầu…

                                                            H.MAN