Mùa vàng sưa

NGUYỄN QUANG VIỆT |

Mùa đã về như sưa
Ký ức làm sao cũ
Con đường thênh thang ngút vàng những đụn hoa sưa li ti rỡ ràng trải nắng

Lối đi nào qua hoa
Hoa khẽ khàng bóng rợp
Chiếc áo ngày xưa em mặc ngỡ ngàng như sưa nghiêng dáng nắng

Anh đã hỏi một người quen về em|
Dòng sông vẫn trôi không gặp lại bến em ngày
cũ đôi huyên vàng tự tình sương sớm
Cả con đường thanh vắng cũng vời vợi  tháng năm

Chúng ta đã đi qua những ga nhấp nhổm thân tàu
Anh như con tàu mải miết đi tìm sân ga hoài niệm
Chỉ thấy dấu chân in hằn đường ray cũ kỹ neo một còi chiều vắng

Ngày đã trôi hun hút để thênh thang mùa về
Mới cũ thân quen hôm qua nay trầm tích