Mùa xuân, theo em lên chùa

|

Mùa xuân theo em lên chùa
Đất trời êm chi êm lạ!
Khói sương và mây tụ tỏa
Thành con đường nhỏ mình qua
Mùa xuân hoa quá chừng hoa!
Bươm bướm say tình bay lả
Thiết tha muôn bàn tay lá                         
Không gian khúc nhạc giao hòa
Lên thềm gặp ông Thiện, Ác
Dễ đâu thanh thản chuyện đời
Nhấp nháy ngọn đèn xanh đỏ
Đức Phật ngồi vậy, thật gần
Chấp tay thầm thì em khấn
Cho tôi hết kiếp hoang đàng
Cho tôi là của em thôi
Lời kinh tình yêu cứu rỗi
Bên em tôi như chú tiểu           
Theo em đi vãn cảnh chùa
Nơi nào cũng hoa cũng lá
Cũng thơm hương tóc, hương trầm                                        
Nắng lên rất tươi và ấm
Bên tôi, em là Giáng Hương
Bên em, tôi là Từ Thức
Dắt tay đi dưới thiên đường

                                     NGUYỄN CHIẾN