Mùa xuân trong ngực áo

|

Tôi giấu bài thơ trong ngực áo
Lòng thơm như giấy kín lời tình
Như con chim sẻ ngoài sân nắng
Ríu rít cành cao gọi bóng mình
Trời đất như vừa thay áo mới
Phố xanh như thể phố không già
Trái tim mộc mạc trong vườn cũ
Bao nụ mầm chơm chớm trổ hoa
Tôi giấu mùa xuân trong ngực áo
Lời thơ ngượng ngập những lời yêu
Ngơ ngác như loài cây xếp lá
Ngại đau – lòng tím đã bao chiều
Em vẫn cầm tay khăn áo rét
Mùa đông còn sót những hoang liêu
Giữ giùm tôi chút tâm tình vụng
Chưa hẹn – mà xuân đã ít nhiều ...

                                       H.MAN