Mùa xuân về thăm quê em

|

bụi mưa xuân dẫn anh về quê em trăm lối
cái rét cuối mùa bao giờ cũng dữ dội
thấm vào thịt da đâu dễ gì chịu đựng
như ngày đầu xuân anh thiếu vắng em
quê hương, chưa một lần em nói rõ
là cúc hoa vàng, thược dược thắm cành tươi
là lời chào thân thiết tay bắt miệng cười...
đủ nói lên cái nôi nuôi em ngày mới lớn
đường trơn nhớt, chân anh lấm đất
dù quê nghèo, vẫn giữ bước anh lâu
như đôi ta yêu nhau vẫn quý mến buổi đầu
anh về quê em chứa chan lời hẹn
còn gì nữa, là những điều anh chưa bước tới
đến hạt cơm, cọng rau chúng ta sẽ bảo gì nhau
mà cha mẹ mình suốt một đời tính trước lo sau
yêu em lắm như dân làng cần mẫn
bụi mưa xuân ngày về anh nhớ
như những lần hò hẹn trong nhau
dù buổi về ngày quá đi mau
anh vẫn giữ tình quê thắm thiết
quê hương dân làng chân đất
nhưng anh quý điều bình dị
yêu em ruộng vườn lên hương mật
ngày về mãi sưởi ấm bước anh đi.

                                                                     ĐÌNH QUÂN