Mùa yêu

|

Chiều buồn lượm nắng đem phơi
Sân đầy óng ánh cả cơi đựng trầu
Lời yêu chớm nở mùa đầu
Thầu đâu rụng trái hoa cau nở xòe
Góc vườn ra rả tiếng ve
Cười giòn trong tán lá… hè về đây
Gió ưng đùa giỡn hàng cây
Làn mây trắng xóa tung bay ngang trời
Em về khe khẽ gọi mời
Bàn tay đón lấy lả lơi... thẹn thùng
Anh nghe hơi thở ngại ngùng
Mùa yêu đang đến nắng bung lửa lòng

                               NGUYỄN THỊ KIM LIÊN