Mũi Né

|

Mang thân gió
Như con còng
Đêm mang mang
Chân sóng cực Nam Trung Bộ
Mầm biển hừng
Khép mắt đèn câu
Gã thuyền chài!
Trải ầm ào nỗi khơi lên bãi Trước
Lặng ngây nắng
Câu thương bỏ điệu bỏ vần
Gối bãi Sau
Chân chất dừa xiêm
Chân chất bánh căn bánh rế
Đượm hương ròng
Nước mắm sánh nâu ráng chiều
Chượp chắt đậm đà hồn xứ sở
Trong lời cát chảy tinh khôi
Trong sắc xuân biển gọi
Mùa về
Nướng mực tươi
Ngọt giòn
Thơm Mũi Né!

                                Đỗ Thượng Thế