Mừng cháu ngoại

|

Đã bao năm tháng mỏi mòn trông
Có cháu bế bồng, được gọi ông
Yến, Thảo chào đời, bao cảm xúc
Đôi nhà hạnh phúc, thỏa chờ mong

                        NGUYỄN VĂN KHƯƠNG