Mừng xuân

|

Vườn cũ hoa mai lại nở rồi
Mà ai biền biệt chốn xa khơi
Chẳng lo màu tóc pha sương khói
Chỉ sợ hồn thơ lấm bụi đời
Thiệp chúc xuân về - hương lắng đọng
Thơ vui tết đến - ý chơi vơi…
Nào ai có nhớ ngày xưa ấy
Sao chẳng về trao lấy nửa lời!

                                        VẠN LỘC