Năm tháng ảo huyền

|

Tháng năm tháng có tròn năm tháng
Hoa hồng trao nhau rất vội
Màu lên chưa kịp tàn phai
Tháng năm nồng nàn năm tháng
Cơn mưa nhỏ rớt mỗi ngày
Ngờ đâu lòng tràn thác đổ
Tháng năm năm tháng ảo huyền
Lá rơi chưa chạm bờ vai
Từ biệt bàn tay còn ấm
Đã đành hóa đá với ngày!
Nước mắt hai hàng thẳng đứng
Lòng tơ gió thổi bay ngang
Này đây bài thơ dang dở
Nói sao cho hết nỗi niềm?

                                    NGUYỄN KIM HUY