Nấp vào cơn mưa

TRẦN THIÊN THỊ |

làm duyên ngoài nội lung linh
chiều nay hoa cỏ giật mình nhớ ra
áo vàng mượn của trăng tà
phấn hương mượn của phù sa dạo nào
lời yêu vay của chiêm bao
câu thơ vin lối ca dao mà về

chiều nay đáo hạn lời thề
trăng đòi áo
bão giông về đòi hương
chiêm bao đòi lại người thương
câu thơ rơi rụng giữa đường ca dao
chiều nay buồn với chiều nao
cỏ xanh ngoài nội nấp vào cơn mưa.