Nếp gấp

|

Xé dọc nếp gấp
Đàn cừu ăn bóng
Áp mặt vào nhau
Lục tục giẫm vào giấc ngủ
Cơn mộng mị ve vãn
Trong từng hơi thở
Cơn mỏi mệt phủ dụ
Đôi tai biết nói
Chúng ta đếm sự tưởng tượng
Không minh bạch
Những rào cản ác mộng
Chiến thắng hốc mắt sâu
Những sợi lông mày
Tưng bừng lễ hội hóa trang
Và sớm mai
Chân râu mọc ra
Những khắc khoải của đêm
Hay là sự nối dài
Vô tận.
                      NGUYỄN TẤT CẢ