Ngẫu cảm

|

1. Anh có em và có một căn nhà
    Có một chỗ để đi về sớm tối
    Đối với anh như thế là quá đủ
    Mọi hư danh xin trả hết cho đời
2. Bạn bè anh
    suốt từ Bắc chí Nam
    nhiều vô kể
    không thể nào nhớ hết họ tên
    nhưng mỗi khi kề bên cái chết
    chỉ có em – người bạn trăm năm!

                                                    PHAN CHÍ THANH