Ngẫu hứng xuân

|

Về quê ngắm nắng xuân hồng
Và kia, bầy sáo sổ lồng… trời xanh
Lời yêu nho nhỏ mong manh
Hẹn ngày xưa để… long lanh bây giờ
Hỏi ai mấy núi cũng trèo
Mà câu nhân ngãi như bèo dạt trôi
Mùa xuân để chín vành môi
Triền sông, vàng cải, vắng tôi… lên ngồng
Thương ơi, quê kiểng ruộng đồng
Nghe thơ Nguyễn Bính xuân lòng… chênh chao.

                                                     VÕ VĂN TRƯỜNG