Ngày cũ

LÊ THANH TRƯỜNG |

có ai khóc kề đâu
mà mê man muốn dỗ
ầu ơ đừng rớt nữa
từng giọt tâm tư sầu

trời hôm nay không nắng
màu hoa cũng nhuộm buồn
tay xòe như lá sẫm
trải mình cùng tư riêng

những nỗi niềm lớn lên
đã chung cho tất cả
mình thương nhau men muối
nêm sao cho vừa đời

quay mặt đi như dỗi
lặng im như chông gai
mong đợi từng lời nói
nghe ra như lạc loài

nuôi từng giờ cái chết
của ngày qua ngày mai
muộn tiếng cười vỡ xuống
bón thêm cho cuộc này.