Ngày em không còn yêu tôi

|

rồi một ngày
em không còn yêu tôi
mây lao hết xuống lòng sông
tôi sẽ đại dương
sẽ mặt trời
sẽ tuôn thành suối thác
sao Bụt chẳng hiện lên?
rồi một ngày
thần tình ái bắn vào em
bằng mũi tên tẩm mật
em cười đến xanh trời
tôi thản nhiên khô cạn
trái tim là điều bí mật
đến Bụt cũng lắc đầu
rồi một ngày
em không còn yêu tôi nữa
thì thôi!

                  NGUYỄN CHIẾN