Nghe mưa

|

Giọt cho tôi giọt cho anh
Sao vừa rơi xuống đã đành vỡ tan
Trời làm cái kiếp đa đoan
Trăm nghìn giọt cũng có còn chi đâu
Khi ào ạt lúc là ngâu
Xòe tay hứng cũng là sầu rớt rơi
Tôi về hong lại hồn tôi
Trả cho mưa phút rụng rời, tôi say!

                                             NGÂN GIANG