Nghe mưa rớt hạt

ĐINH HUYỀN |

Áo làng nhuộm tím cơn mưa
Lời thu cuối vụ chợt vừa vu quy
Mùa không còn nữa xuân thì
Nắng son môi đã thiên di quan hà

Ngồi nghe tháng chín du ca
Lòng như sương muối phù sa trắng ngày
Xoè bàn tay đếm ngón tay
Ủ trong nhung nhớ vòng quay dại khờ

May còn có mỗi câu thơ
Lắng nghe tiếng sóng vỗ bờ quê hương
Đêm đêm trong giấc miên trường
Nghe mưa rớt hạt vô thường áo cơm.