Nghe thổi tò he

|

Là tiếng nứt mầm
Điệu khẩn hoang gạn qua bao thế kỷ
Cơn lửa thốt trên môi người
Đất phơi gan ruột
Hu ù… hút/ hu ù… hút…
Một dải nắng mưa rạch ròi bộc trực
Chập chùng ngàn xưa thâm trầm
Ngàn xanh chất phác
Cày cuốc… cày cuốc…
Lặn ngụp bao đời sương khói cỏ lau
Giở cát lật sình đào sông cắt núi
Lồng lộng vầng nón tơi
Chèo chống… chèo chống…
Hố khoan hố hợi đu ghềnh đội sóng
Nước mắt nụ cười à ơi lớn ròng
Máu xương đã thấm
Hu ù… hút/ hu ù hút…
Điệu thiêng thắp trên môi bình minh
Ngày dạt dào xô-nát đất đai
Cây xứ sở trổ niềm tin hoa trái.

                                            ĐỖ THƯỢNG THẾ