Nghe tin con thi đỗ

|

Có thể với ai
đấy là việc bình thường
riêng lòng ba hơn gặp mùa bội thóc!
Ba cày cuốc hết một đời khó nhọc
đợi mùa thi - kết quả có tên con
mẹ vội mừng
ba hồi hộp nhiều hơn
khi đọc thấy dòng tin trên trang báo
con chữ run theo mắt nhòa khốn khổ
vẫn sợ nhầm. Sợ kẻ khác trùng tên...
Trái ngọt đầu mùa
ba phải thức nhiều đêm
nhận giấy báo mới dám tin sự thật
dẫu đại học chẳng phải đường duy nhất
để cho con lạc nghiệp vẹn tài
nhưng đời ba đã dư dả thiệt thòi
chỉ ki cóp ước mong con hạnh phúc.
Cần no bụng vẫn cần hơn tri thức
nuôi chân con vững bước nẻo đường đời
an phận mình ba đâu nghĩ xa xôi
chẳng đợi chờ con ngày “vinh quy bái tổ”
mong sao được có miếng cơm manh áo
không đổi bằng sấp ngửa của đời ba...
Vẫn đồng bãi mọi ngày
sao rộn khúc hoan ca
ai đang hát hay lòng ba tự hát ?

                                        NGÔ PHÚ THIỆN