Nghiệm từ dáng núi

|

Ngoặt trăm cua tay áo
Xuyên lớp lớp sương mù
Ta ghì cương ngựa trắng
Mây bồng bềnh vó câu
Trưa này lên Bạch Mã
Say chim hót, gió lành…
Dẫu trầm tư hoang tích
Vẫn khoảng trời trong xanh
Hương Phong Lan quấn quyện
Thác Đỗ Quyên khói mờ
Nhớ người phương xa ấy
Không cùng ta hôm nay…
Khi cuộc đời bể dâu
Khi nặng lòng hơn thiệt
Hãy nghiệm từ dáng núi
Sừng sững mà lặng thinh.

                                     NGUYỄN THANH ĐẠM