Nghiêng về phía mùa em

|

Tóc em thơm ngọn giêng mềm
Má hồng chín ửng, đồng tiền
lúng liêng
Cài khuy áo lệch... kìa em!
Tội trăm con mắt lạc miền hư hao
Mộng cào xước vách chiêm bao
Tôi vin hờ hững buổi lao đao tình
Mầm trăng mọc vụng tim mình
Khuyết vành thao thức, trăng lành lặn thơ
Cải ngồng dệt áo vàng mơ
Tơ xuân mấy sợi thẫn thờ
giăng nghiêng
Em cười biếc mắt tháng giêng
Mùa thơm rụng phía hồn nhiên... xuân thì.

                                                    NGÔ THẾ LÂM