Ngỏ lòng miền Tây

|

Mênh mang sóng nắng loang hồng
Lớn ròng bờ ngậm đỏ dòng phù sa
Người về cây trái ríu ra
Lẫn lời em gọi sao mà vừa thương
Dắt tay nhau giữa miệt vườn
Vọng câu ca cổ điệu buồn phương Nam
Mùa cá mai Cái Đôi Vàm
Nghe thêm nhớ, lỡ trăm năm hẹn thề
Thôi thì rau đắng cá trê
Anh về Đất Mũi để mê một đời.

                                                     ĐÌNH QUÂN