Ngoài khơi là quần đảo

|

Sóng Hoàng Sa, gió Trường Sa
Phượng đang chảy máu giùm ta. Mùa hè...
Ẩn tàng trong lá là ve
Giấu trong ngực đập, lắng nghe sóng gào
Đi trên cát bỏng cồn cào
Lá cờ đỏ rực nén vào trời xanh
Nén vào sóng tuổi thơ anh
Con tàu ra biển hóa thành quê hương
Những ngôi mộ gió phong sương
Những linh hồn ở đại dương chưa về
Hoàng Sa, muối xát. Ta nghe
tít chân trời lễ Khao lề thế... đau
Lý Sơn. Trắng sóng bạc đầu
Lý Sơn. Đỏ phượng một màu thời gian...
Mênh mang biển hỡi! mênh mang...
Gió Trường Sa, sóng của Hoàng Sa ơi!...

                                               NGUYỄN TẤN SĨ