Ngủ đi em

|

Ngủ đi em
vì đêm không dài
như những gì ta nghĩ
Mà ngày mai
đâu chỉ có việc nhà
Ngủ đi em
Trong thế giới người ta
Bao nước mắt
ta mới hết một đời đau khổ
Ngủ đi em
Trong thói đời cám dỗ
Giữ cho mình,
một cuộc sống thanh cao...
Ngủ đi em
Dẫu lời ru của anh
không ngọt ngào kiêu sa
Và ngoài kia ồn ào dông bão
Anh vẫn hoài
ru em ngủ, em ơi...

                         ĐINH TẤN THÀNH