Ngửa nón nhìn sông...

TỪ DẠ THẢO |

Cho anh về một dòng sông khác
Nơi nắng không còn xanh
mưa không còn tím
Mùa đi qua có em như chưa…

Chân lang thang nối ngày sang đêm
Anh vẽ hình em lên sóng nước
Bờ sông xa hoa hay sương bay

Bài hát xưa cá lội bâng khuâng
Thương chú cá mòi ôm bọc trứng
Ngược dòng trôi mải miết tháng năm

Bèo bọt là anh tuôn qua ghềnh thác
Biết đâu là bờ mà rơi nước mắt
Ơi cá mòi con hoa bay như khóc

Cúi mặt nhìn sông sông còn ngái ngủ
Mơ nắng ngày xanh, thương mưa chiều tím
Mùa đi qua không em mà anh…

Ngửa nón trông vời một chuyến đò ngang
Bờ sông xa sương hay hoa bay.