Ngùi hương xuân thì

|

Mây in trắng muốt giữa dòng
đã xanh - xanh biếc từ trong mắt người
chao nghiêng đầu gió hoa cười
em thay áo mới làm tươi sắc trời
tôi loay hoay suốt một đời
níu mùa xuân cũ
gọi lời yêu thương…
Chân mòn sợi tóc còn vương
vườn lòng kín lá trơ xương lạnh đầy
em về làm nắng lên ngày
để vàng thêm cánh hoa lay cuối vườn
nghiêng vai mà giũ bụi đường
mùa xuân
con nước
ngùi hương xuân thì.

                                                 H.MAN