Người biển

|

long lanh đến nhường kia
chỉ có thể là sóng
triệu triệu năm vẫn ánh nhìn dậy thì
ràn rạt đến nhường kia
những ngọn gió không nghỉ
trô trố mắt thuyền chài
sinh ra từ biển
lớn lên từ biển
người ăn sóng nói gió
da người muối xát
môi người sóng gào
mắt người lồng lộng khơi xa
vồng ngực căng buồm lồng lộng...
một ngày tình yêu bắt đầu
chợt môi người ngọt đằm vị muối
chợt mắt người áp thấp...

                                               PHAN CHÍN