Người em Quảng Trị

|

                                       Tặng Thúy
Đưa em về quê hương Quảng Trị
Gội nắng thương đường Chín Nam Lào
Gió rát mặt Khe Sanh Lao Bảo
Xuống Đông Hà dòng người xôn xao
Đưa em về thăm vùng Ái Tử
Địa danh xưa chiến tích một thời
Chừ đất đã chuyển màu tươi lá
Bật mầm xanh xanh ngát cây đời
Đưa em về rêu phong thành cổ
Ngắm dòng xuôi Thạch Hãn trong lành
Khua mái dầm thuyền qua ngõ phố
Từ Ba Lòng con nước vòng quanh
Đưa em về Gio Linh đồi núi
Bạt ngàn cao su ngọn gió lùa
Đất Cồn Tiên giọng hò chan chứa
Ngọt thanh âm xao xuyến bao mùa
Đưa em về miên man sợi nhớ
Khúc hò vè như rót vào tim
Ta ở lại ngậm ngùi đất hứa
Ngõ trăng xưa đau đáu về tìm …

                            NGUYỄN MIỀN THƯỢNG