Người nghệ sĩ núi rừng

|

Anh gọt giũa bóng cây
Đục vào lưng chừng núi
Những đường cong nguyên mẫu đại ngàn
Chẳng có người đàn ông nào bên cạnh
Hú gọi linh hồn con suối
Chẳng có người đàn bà nào bên cạnh
Vít cong bờ vai hũ rượu
Anh ngồi với rừng già
Thổi trai tráng bắp tay
Bềnh bồng tượng gỗ
Thổi thiếu nữ đôi mắt
Ngút ngát non xanh
Thổi lão luyện đôi chân
La đà sương núi
Anh ngồi với rừng già
Tròn thớ gỗ pơ mu
Trọn niềm tin lát cắt
Uy linh.
                                   NGUYỄN TẤT CẢ