Nguyên quán

|

Ngỡ còn nguyên quán tôi xưa
hồng đào kết tóc rặng mưa xanh dờn.

sầu dài chót vót chon von
yêu chi mê mẩn mấy hòn vọng phu?

đi là truông bãi sông hồ
về là chén rượu bến bờ Vân Ly.

ngỡ còn áo trắng mùa thi
em còn khóe mắt dặm mi lối về.

ngỡ còn lục bát đam mê
lá thư mỏng dính mùa hè gió bay.

ngỡ còn ấm một bàn tay
thời gian rét ngọt mắt đầy ánh sao.

đường đời bước thấp bước cao
đôi chân rã rượi mái đầu hoa râm.

thẫn thờ nguyên quán trăng rằm
tiếng yêu vạch lá xa xăm vọng về.
vàng thơm hoa bưởi đầu hè
đôi chim lích chích trầm đè thiên thu.

                                            HUỲNH MINH TÂM