Nhen mùa

|

Chiều nhen ráng đỏ vành mây
Mẹ nhen lá đốt mùa quay quắt mùa
Con nhỏ chưa biết được thua
Bắn bi vào trũng phèn chua cha cày
Chiều nhen phố thị cơn say
Con nhen nhóm lửa những ngày rạ rơm
Lòng trưa nhen cọng gió nờm
Phố sát vách vẫn nhen thơm mùa màng.

                                            ĐỖ TẤN ĐẠT