Nhớ

|

I
Anh nhớ em
Ừ phải
Anh nhớ em
Nhớ quay quắt
như ngày xưa nhớ mẹ
II
Những ngày xa em
anh không còn là anh nữa
Đêm dài hơn
Rượu cũng chẳng còn cay
Thuốc lá đắng - khói tràn lồng ngực
Đôi lúc toan gõ cửa thiên đàng!

                                                      PHAN CHÍ THANH