Nhớ

|

Những chiếc lá chia lìa trong gió
Sắc hoa vàng phấp phỏng đợi tàn thu
Cuối phố người về lặng lẽ một dòng sông
Con sóng chẳng bao giờ trở lại
Thời gian đi qua trong ý nghĩ rời
Tuổi trẻ rớt bên đường gió bụi
Ngồi ngó áng mây trời huyễn mộng
Những cánh buồm lơ đãng phía ngoài kia.

                                              TRƯƠNG ĐỨC TỚI