Nhớ nắng quê

|

Có buổi trưa nào nắng vàng như lụa
Lòng quê xa vẫn ngọn gió đi về
Sông cứ chảy để ta chờ lâu quá
Biết bao giờ thấy giọt nắng xuân quê?

                                       TẦN HOÀI DẠ VŨ