Nhớ quá Hội An

BÍCH NGA |

Em ở bên này
trời bỗng dưng mưa
quay quắt nỗi quê
nhìn con phố lạ
đại lộ thênh thang nhớ con đường nhỏ
ánh điện mờ
khao khát một bờ trăng

cũng may mùa này
ngày chậm hoàng hôn
bóng nắng vàng rơi chông chênh đồi cỏ
nắm níu đêm thâu quỳnh hoa trắng xóa
mới hay em còn...
nợ-giấc-mơ-quê

Em ở bên này
nắng màu vàng chanh
trải chiều nhuộm trôi thung sâu thảo dã
Ai ngâm chi hoài câu thơ xa cách
mà nghe chừng
thương nhớ quá...
Hội An!