Nhớ quá nguồn ơi

HUỲNH TRƯƠNG PHÁT |

Chiều nay ghé lại chợ quê
Ăn tô mít trộn nhớ mê cá chuồn
Anh đi năm trảng bảy truông
Chừ nghe nhớ quá ngọn nguồn sông Tiên

Chợ quê mỗi ngày một phiên
Mít hông măng trộn nên duyên tang bồng
Em mời tôi múi mít hông
Thơm nhưn đậu phụng bên trong cái tình

Măng non trộn nghĩa chúng mình
Ốc xào sả ớt cay tình đá rêu
Ngược dòng một khúc sông yêu
Nguồn ơi nhớ quá biết kêu ai chừ.