Như khói

ĐAMI |

(Xuân Canh Tý) - Bữa đó tìm em trên núi yến
chỉ thấy hồng pha phía cuối trời
đêm rải trầm hương đêm phát nguyện
ấm sực bàn tay ấm sực môi

Bữa đó tìm em bên hồ thảo
cỏ đông mùa cũng ngút ngàn xanh
không không tay nãi đầy hương áo
hái cỏ thiên thâu đó để dành

Bữa đó tìm em trên phố nhạn
nhạn bay hun hút chỉ hơi người
e có lần xưa mình hò hẹn
hay đã tương tư chính ta rồi?

Bữa đó ngồi im căn phòng trắng
mơ trăm giấc ngủ thật yên bình
sáng sau sợi tóc đà như khói
mới hay lòng đã hóa yêu tinh.