Những ký ức rời dưới chân cầu

|

Hình như em mới qua đây
Hình như sương kín lấp đầy cỏ non
Sóng bao năm dấu sóng mòn?
Khúc biệt ly cũ héo hon chân cầu…
Rêu phong xanh nghít tầng sâu
Vết thời gian nhuộm trắng màu tóc phai
Trăng non tròn khuyết hình hài
Về đâu sông gội tình ai mỏi tình!
Đường đời vạn nẻo phiêu linh
Chân cầu xưa khuất dáng hình em xưa
Như là cò trắng bơi mưa
Như là bóng mẹ chợ trưa chợ chiều.
Thiên thu cạn phía cô liêu
Em chừ rẽ lối chín chiều người dưng
Tôi về ký ức rưng rưng
Bỗng nghe gió tạt sau lưng…mà buồn!

                                                        NGUYỄN HẢI TRIỀU