Những người đàn bà bắt hàu

|

Những người đàn bà bắt hàu
Họ đục vào đá…
Đục vào tương lai cằn cỗi…
Những mảng hàu rơi không thành tiếng
Chạm đáy…
Chiếc nón và đôi vai
Đỡ lấy giấc mơ hồng
Tròn như mặt trời buổi sáng
Lũ hàu trắng mỉm cười trong chiếc vỏ thô xù xì
Bám lấy đá…
Bám lấy buổi rao chợ nghèo…
Chiều Tam Hải nắng còn dập dờn nơi cửa biển
Và trên lưng những người đàn bà bắt hàu
Ánh sáng của ngày
Chưa tắt…

                                                               ĐỖ TẤN ĐẠT