Niềm riêng trung du

|

trung du đồi tiếp đồi
đá ngồi chen lúa
hàng quán mọc lên sau mưa
những linh hồn gà tre phiêu dạt
tiếng gáy ròng ròng máu tươi
cây trái Đại Bình áo bà ba thấp thoáng
nhớ cô Út Cà Mau bàn tay thơm phù sa mắt cười châu thổ
giọng hò sông Thu ai đốt lửa trên sóng
cháy nỗi lòng cố hương
nhớ cái liếc mắt dao cau liền chị, câu ca người ơi người ở
ngó lên Hòn Kẽm...
hồn như vết lở Cà Tang còn nguyên ngấn lũ
đại hồng thủy lòng ta mưa khuya Hiệp Đức
uống cạn câu hò mà say chiều sông Tiên
ôi cái dòng xanh chảy ngược
như chiếc răng khểnh dỗi hờn
rồi cũng theo ta xuôi về với biển
vừa tới chợ Thơm gặp lại cơn mưa
kéo vạt áo che phía câu hò
tô mì ấm tình Quảng Nam
về ngồi bên hồ Thạch Bàn
cỏ và hoa thơm quá
nối sợi dây câu ngày cũ
mà câu làn hương qua...

                                            NGUYỄN CHIẾN